• HỘI ĐỒNG THI 54 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

  • Ngày 24/7/2022 sẽ có kết quả thi!

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây