• HỘI ĐỒNG THI 54 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

  • Ngày 26/7/2021 sẽ có kết quả thi!

  • Thí sinh nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây