HỘI ĐỒNG THI 54 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

Ghi chú: Dấu (*) thể hiện điểm thi sau phúc khảo